Welzijn Rijswijk kiest voor Startportaal!

February 1, 2021

Welzijn Rijswijk kiest voor Startportaal!

Vol trots kunnen we melden dat Startportaal wederom een nieuwe groep gebruikers mag begroeten!

Ook Welzijn Rijswijk heeft voor Startportaal gekozen. Startportaal is dé dienst van 4Consult die werken opafstand snel, effectief, maar vooral ook veilig maakt.

Welzijn Rijswijk werkt voor Rijswijkers door Rijswijkers. Welzijn Rijswijk bereikt, met de kracht van samenhorigheid, Rijswijkers met een hulp- of ondersteuningsvraag en vervullen daarmee een belangrijke rol op het gebied van preventie in het voorliggende veld. Het verbinden zit in het DNA van Welzijn Rijswijk. Welzijn Rijswijk vormt een relationele brug tussen vraag en aanbod van ondersteuning en/ of begeleidingtussen mens en organisatie en tussen mensen onderling.

Welzijn Rijswijk werkt op dit moment meteen verouderd ICT-systeem. 4Consult gaat middels Startportaal de systemen moderniseren en de digitale werkplek voor medewerkers makkelijker en leuker maken.

Bij de implementatie van Startportaal is goed nagedacht over wie het platform gaat gebruiken, welke informatie er op welke manier beschikbaar moet worden gesteld aan de medewerker en hoe demedewerker het zo makkelijk mogelijk gemaakt kan worden.

Elke medewerker krijgt een stukje begeleiding in fysieke vorm waar mogelijk met de huidige corona-maatregelen enin de vorm van korte instructie video’s.

Het project zal in het eerste deel van 2021 worden uitgevoerd. 4Consult kijkt uit naar een mooie samenwerking met Welzijn Rijswijk!